Her Zaman Daha İyisine…

Hakkımızda

Avrupa Uyum Yasalarıyla birlikte daha yüksek kalite ve daha güvenli bir imalat normuna geçen Türkiye Standartları Enstitüsü, atık gaz ve Baca Sistemlerinde de aynı titizlik ve ciddiyet isteyen normları aynen bünyesine katmıştır.

Türkiye sanayisinin ve tüketicisinin menfaatine olan bu değişimi, çevreye duyarlı, insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan, ülkenin milli ve ekonomik değerlerini tasarruflu bir şekilde koruyup optimum seviyelere çıkartmak amacıyla, firmamızı kurarak baca atık gaz ve enerji sektöründe yerimizi aldık.

Enerjiyi ekonomik ve verimli kullanmak için Baca ve Atık Gaz Sistemlerinde belirlediğimiz vizyon, misyon ve prensiplerimiz:
Enerji ve Baca Sistemleri sektörüne farklı çizgimiz ile damga vurmak ve verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’nin en iyisi olmaktır. Doğanın derinliklerinden aldığımız enerjiyi, insanoğlunun kullanımına sunarak doğaya minimum yükle tekrar geri vermektir; amacımız mavinin mavi , yeşilin yeşil, dünyanın yaşanılabilir bir yer olarak kalmasıdır.
Isıtma sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan Atık gaz ve Baca Sistemlerini tüm Türkiye genelinde bilimsel ve teknik temellere dayanan bilgiler üzerine inşa edip, maksimum enerji tasarrufu sağlayan, insana, doğaya ve eşyaya en az düzeyde zarar veren, insan sağlığını, güvenliğini ve estetiğini ön planda tutan, optimum sistemler tasarlayıp uygulamaktır.

Isıtma sektöründe yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeleri eşzamanlı olarak kendi çağdaş yaşam tarzı haline getirerek, DUYGU-DÜŞÜNDCE-DAVRANIŞ bütünlüğü içerisinde senteze vararak, Türk Sanayisinin ithal etmekten kurtarıp imal etmeye yönelten, Türk insanının ÖRNEK ALAN konumundan çıkartıp, ÖRNEK OLAN ulvi bir zirveye çıkartmaktır.
  • TS EN 1856-1 ve TS EN 1443’te belirtilen genel baca kurallarına göre vizyonumuzu belirlemek,

  • TS EN 13.384-1 (-2-3)’e göre maksimum verim-minimum kayıp sağlayan, en ekonomik ve optimum baca kesitini ve özelliklerini bilgisayar destekli tayin etmek,

  • Baca ve atık gaz sistemlerini DIN V 18.160-1 Tasarım ve Uygulama normlarına uygun olarak en güvenli bir şekilde tasarlamak ve uygulamak,

  • Baca ve atık gaz sistemlerini TS EN 15.287-1’e göre standartlarına uygun olarak, tasarlayıp, monte edip, insanı, yapıyı ve doğayı tehdit etmeyen, güvenli bir şekilde faaliyete geçirmek,

  • İlk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi görünen, ancak çok uzun ömürlü olan asedik korozyonlara mukavemetli atık gazlara uygun paslanmaz çelik metal baca sistemlerini kullanmak,

  • Türkiye’nin değişik coğrafi koşullarına göre verimli baca sistemleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,

  • Her proje göre özgü olarak spesifik çözümlü projeler türetmek ve geliştirmek,
  • Projenin karmaşıklığına doğru orantılı olarak 2 ve/veya 3 boyutlu bilgisayar destekli projeler tasarlamak.

Kariyer Planlarınızı Bizimle Yapın

Matsis Enerji ve Baca Sistemleri olarak yılların verdiği birikimi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kariyer planlarınızı bizimle yapmak için lütfen bizimle irtibata geçin.